PRIVACAYVERKLARING

Net als alle soortgelijke advieskantoren verwerkt ook VKSA persoonsgegevens. Die hebben we nodig voor onze dienstverlening waarin we veel zaken voor u regelen én voor de wettelijke verplichtingen die daaruit voortvloeien. Maar ook om u waar nodig te kunnen bereiken met vragen en informatie, voor overleg, afstemming e.d. We bewaren onder meer uw naam, adres en andere contactgegevens (mailadres, telefoonnummer enz.), uw nationaliteit, geboorteplaats en –datum, uw bankrekeningnummer en uw BSN.

Een goede omgang met uw gegevens vindt VKSA van groot belang. We zijn ons daarbij volledig bewust van de privacywetgeving. Persoonsgegevens verstrekken we dan ook uitsluitend aan andere partijen indien dat voor de uitvoering van uw opdrachten aan ons noodzakelijk is óf als we ze nodig hebben om aan een wettelijk verplichting te voldoen.

Ook de bescherming van uw gegevens neemt VKSA serieus. We hebben passende maatregelen genomen om verlies, ongewenste openbaarmaking, niet-geaccordeerde wijziging, onbevoegde toegang of misbruik te voorkomen. Uw gegevens bewaren we bovendien niet langer dan strik noodzakelijk of verplicht op basis van wet- en regelgeving.

Uw gegevens zijn van u. Wilt u inzage, verwijdering, aanpassing, overdracht (of juist niet) of bezwaar maken tegen verwerking ervan? Laat het ons weten. Uw verzoek honoreren wij graag en steeds zo spoedig mogelijk. Tot slot: Heeft u een klacht over de manier waarop VKSA met uw gegevens omgaat, dan vernemen wij die graag. U kunt zich natuurlijk ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens en daarbij gebruik maken van deze link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In contact komen met VKSA

Bezoekadres:
Keer-weer 2
2381 GC Zoeterwoude

Postadres:
Postbus 72
2380 AB Zoeterwoude

Telefoon:
071-580 46 00

Fax:
071-580 46 02

E-mail:
info@vksa.nl

Hier vindt u ons:

‘Dit is ook een beetje óns kindje...’

Zeg je ‘projectstoffering’, dan denk je aan grote rollen stevige vloerbedekking. Terecht! Maar wie de website van Projectstoffering Leiden bezoekt, ziet al gauw dat het daar om nog véél meer draait. Ondervloeren in zand-cement en/of anhydriet, kunststof gietvloeren, parket…, het hoort er allemaal bij. Net als gordijnen en zonwering voor binnen of buiten. Én natuurlijk degelijk advies. Oók over specialistisch werk in operatiekamers, sporthallen e.d…

projectstoffering

 

Max Franken en Harold Karreman zijn sinds anderhalf jaar de eigenaren van het ruim 60 jaar oude bedrijf aan de Hoge Rijndijk 285 in Zoeterwoude. Maar beiden liepen ze er al jaren in loondienst mee. ‘We hebben de zaak helpen opbouwen’, zegt Harold. ‘Ik kwam hier 13 jaar geleden binnen; Max een paar jaar later. Het was een klein bedrijf, waarin we volop meedraaiden. Daardoor werd het ook een beetje óns kindje. Zo ontstond een paar jaar terug al het idee voor de overname.’

Van crisis geen sprake
Een afspraak maken voor dit interview viel nog niet mee. Van coronacrisis is bij Projectstoffering Leiden bepaald geen sprake; de agenda staat barstensvol. ‘Onze sector volgt voor een belangrijk deel de bouw’, zegt Max. ‘Daar is de markt ontploft. Maar we doen ook ziekenhuizen, hotels, scholen e.d. Aanvankelijk was de toeristische industrie nog wat afwachtend, maar inmiddels is het vertrouwen helemaal terug. We werken bijvoorbeeld voor alle Fletcher Hotels. Daar investeren ze nu echt veel in onderhoud en opfrissing van panden.’

Die keten blijkt slechts één van de klinkende namen op de ‘trotse’ klantenlijst. Ook onder meer Rabobank, Aegon, drie grote Haagse ziekenhuizen, Hotel Des Indes, de Canadese ambassade en Hilton Hotels & Resorts prijken daarop. ‘Allemaal bedrijven waarmee we al heel lang een relatie hebben’, zegt Harold. ‘Dat komt ook doordat wij graag eerlijk adviseren. Als in plaats van ‘nieuw’ ook ‘onderhoud’ of ‘reparatie’ mogelijk is, zeggen én regelen we dat gewoon.’

Liefde voor het vak
De groei zit er nog altijd lekker in. Mede daardoor breidden Harold en Max hun team uit. Ook hun echtgenotes (resp. Petra en Roos) maken inmiddels deel uit van de vaste kern medewerkers voor kantoor en organisatie. Het bedrijf werkt met een grote en flexibele groep zelfstandig stoffeerders. ‘Die kennen we al jaren’, zegt Harold. ‘We weten precies wat we aan elkaar hebben. Zij leveren vakwerk; voor hen is het fijn dat wij het vak kennen en er liefde voor hebben. En Max: ‘Stofferen hebben we vroeger ook zélf gedaan. Als het nodig is, werken nog graag een dagje mee.’

www.projectstoffering-leiden.nl.